Poprosíme o úhradu ceny zkušebního letu ve výši 2 900 Kč na bankovní účet:

543301010 / 5500
VS: 55698
Účet je vedený u Raiffeisenbank a.s.